Víkend s Komunitou

Ponúkame Vám možnosť prežiť  s Komunitou pár dní v jej spiritualite, liturgii, adorácii, a práci. Súčasťou sú aj malé uvedenia do spirituality a modlitby, podľa potreby a želania účastníkov. Možnosť osobných rozhovorov podľa potrieb účastníkov.

K bohatstvu komunitnej spirituality patrí každotýždenné prežívanie tzv. malého Trojdnia, ktoré začína pripomienkou Ježišovej agónie v Getsemanskej záhrade vo štvrtok večer. Po pôstnej večeri nasleduje ofícium Getsemany a potom (celonočná) hodinová adorácia.Počas piatku si pripomíname Ježišovo umučenie. V piatok večer vstupujeme do tajomstva soboty: v duchu židovských koreňov našej viery si pripomíname duchovný zmysel šabatu – dar stvorenia. V sobotu nás sprevádza tajomstvo Ježišovho hrobu. Večer slávime slávnostné Vešpery vzkriesenia inšpirované byzanstskou liturgiou. Zmŕtvychvstanie Pána a naše vykúpenie si potom pripomíname celú nedeľu.

Je možné prísť už vo štvrtok do sv. omše o 18.00 hodine alebo v piatok vzhľadom na špecifický charakter večera najneskôr do 16.30. Neskorší príchod je možný, ale bez účasti na programe v piatok večer.

Prihlásiť sa môžete telefonicky alebo mailom.

Milodar za víkend s Komunitou: túto službu môžeme robiť len vďaka milodaru, ktorý prispejete na tento účel.

Termíny v školskom roku 2019/2020:
4. – 6. októbra 2019 
25. – 27. októbra 2019 
1. – 3. novembra 2019 
8. – 10. novembra 2019 
14. – 16. februára 2020 
28. februára – 1. marca 2020 
27. – 29. marca 2020 
15. – 17. mája 2020 
22. – 24. mája 2020

 

Fotogaléria

WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site