Vešpery Vzkriesenia

Vždy v sobotu pred nedelným odpoludním chvál je možnosť prísť a zúčastniť sa Vešpier Vzkriesenia. Vstúpte s nami do slávenia nedele komunitnou modlitbou, ktorá čerpá z bohatstva byzantskej liturgie. Súčastou je slovo povzbudenia a modlitba príhovoru. Po liturgii  je čas pre biblické tance a agapé.

Štyrikrát do roka máme Vešpery Vzkreiesenia v pastoračnom centre v Stupave v nedeľu o 16.30. V tomto školskom roku: 13.10., 19.1., 26.4 a 14.6. Ste srdečne pozvaní.

 

Fotogaléria

WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site