Rodina Blahoslavenstiev

Všetci, ktorí sú oslovení charizmou Komunity a čerpajú z milostí a darov, ktoré Komunita dostala, tvoria tzv. Rodinu Blahoslavenstiev.

Niektorí z nich sú bližšie pripojení ku Komunite skrze každoročne obnovovaný záväzok. Nazývajú sa Priatelia Baránka. Sú to kresťania rozličného povolania a životného stavu (diecézni kňazi a laici: slobodní, manželia, rozvedení, vdovci), ktorí sa zaväzujú žiť spiritualitu Komunity Blahoslavenstiev vo svojom prostredí. Ide predovšetkým o hlbší život modlitby, venujú sa svojej duchovnej formácii v duchu sprituality Komunity a tú potom zdieľajú s ľuďmi vo svojom okolí. Sú v úzkom vzťahu s konkrétnym domom Komunity a jeho vedením a podieľajú sa na jeho službe Cirkvi. Tiež sa usilujú o bratské putá medzi sebou navzájom, teda s ostanými s ostatnými Priateľmi Baránka. 

Raz za dva roky v lete sa stretávajú na spoločnom česko-slovenskom formačnom pobyte Rodiny Blahoslavenstiev v našom dome v Dolanoch. 

Fotogaléria

WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site