Pozdravy

Ponúkame rôzne typy ručne robených pozdravov k rôznym príležitostiam (k sviatku, k vysviacke, k sľubom, svadobné, vianočné, veľkonočné, k birmovke a i.) Pozdravy sú s textami z Biblie, s výrokmi svätých, s výrokmi významných osobností... (prípadne bez textu).

Každý pozdrav typu A, D  je originálna ručná práca. Fotografie všetkých typov sú len ukážkami jednotlivých typov ale nereprezentujú všetky druhy a možnosti daného typu.

Pri objednávaní je možné špecifikovať na akú príležitosť pozdrav potrebujete (napr. 5 ks  A vianočné, 3ks A svadobné, 3ks V k sviatku...) Typ D špecifikácie nemá.

Objednávanie a zasielanie tovaru

 

 


typ A

zdobené textilom, ručným papierom, maľované, ručne písané
2.00 €

typ V

s fotografiou / ikonou a s textom písaným na počítači
1.00 €

typ D

pozdravy pre deti
1.00 €
WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site