Pobyty

Prijímame do nášho domu ľudí, ktorí prichádzajú z celého Slovenska kvôli stíšeniu, duchovnej pomoci a duchovnej obnove.

Ponúkame Vám možnosť pobytu v našej Komunite s účasťou na našej liturgii a stolovaní (prípadne aj práci) s možnosťou prednášok na CD, duchovného rozhovoru... Tento čas je tiež možnosťou bližšie spoznať našu Komunitu a bohatstvo jej spirituality. 
Rovnako je možné pobyt využiť na individuálne duchovné cvičenia v tichu.

Pobyty v našej Komunite sú možné v čase od 1. októbra do 25. júna. Počas leta pobyty z dôvodu letných apoštolátov nie sú možné.
Pobyt je potrebné si vopred telefonicky alebo mailom dohodnúť. 

 

Ponúkame Vám aj NOVINKU - VÍKEND S KOMUNITOU

 

Fotogaléria

WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site