Duchovné obnovy pre rodiny

Víkendové duchovné obnovy (od piatku  18.00 hod. do nedele poobede) pre rodiny s deťmi, ktoré robíme v spolupráci s RODINKOVOM, zamerané na prehĺbenie manželského vzťahu a život viery v rodine.  

  • Pre manželov sú pripravené prednášky, možnosť byť v tichu s Pánom v modlitbe, účasť liturgii komunity, modlitebné večery a možnosť sv. spovede a duchovných rozhovorov.  Je potrebné vziať si Sv. písmo.
  • Deti od 3 rokov majú zabezpečený samostatný program.

Miesto konania: Dom prijatia pre rodiny RODINKOVO v Belušských Slatinách
Cena: za pobyt a stravu podľa cenníka Rodinkova za službu a milodar pre Komunitu  (túto službu môžeme robiť len vďaka milodaru, ktorý prispejete na tento účel.)
Prihlasovanie: cez stránku Rodinkova rodinkovo.webnode.sk/podujatia-v-rodinkove
 

 

Fotogaléria

Termíny obnov v tomto školskom roku

Dátum, prednášajúci, miesto Názov
WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site