Duchovné obnovy pre mladých

Prijímame pozvania robiť jedno i viacdňové duchovné obnovy a akcie pre mladých (študentov, spoločenstvá mladých, UPC-čka, cirkevné školy...) Tému si je možné dohodnúť vopred. Napr. osobný vzťah s Ježišom, hľadanie povolania... Okrem prednášok a modlitby (chvály, animovaná adorácia) môžu byť súčasťou obnovy aj biblické tance, biblické podelenie, tvorivé dielne, ale aj rôzne workshopy (napr. o modlitbe  so Svätým Písmom, o modlitbe chvály, o spoločenstve) a hry. Program sa snažíme čo najviac prispôsobiť vekovej skupine mladých. V prípade záujmu je možné, aby skupina mladých mala duchovnú obnovu v našom komunitnom dome v Okoličnom. Pre tínedžerov do 18 rokov je však často prijateľnejšie a vhodnejšie nejaké "menej duchovné" prostredie (napr. chata, škola v prírode alebo iné vhodné zariadenie).

  

V posledných rokoch robíme vo farnostiach (jednorázovo alebo viackrát) aj malé duchovné obnovy pre birmovancov. Zvyčajne je to približne dvoj a viac-hodinový program prispôsobený veku a potrebám birmovancov konkrétnej farnosti (hovorené slovo, scénky, klipy, piesne, svedectvá... a modlitba). Počas prípravy na birmovku je možné urobiť aj viac (2-3) takýchto stretnutí, ktoré potom môžu na seba nadväzovať. Pokiaľ je to čo len trochu možné, snažíme sa, aby súčasťou misijného tímu, ktorí prichádza k birmovancom, boli okrem komunitných členov aj mladí veriaci tínedžeri v ich veku.

Pokiaľ máte záujem nás pozvať, prosím kontaktujte nás, čo najskôr  (najlepšie niekoľko mesiacov) pred plánovanou akcoiu.

 

 

Fotogaléria

WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site