Duchovné obnovy

Komunita odpovedá na pozvania farností, pastoračných centier a rôznych kresťanských spoločenstiev robiť duchovné obnovy a semináre. Ich súčastou sú okrem duchovného slova alebo formačných prednášok aj modlitby chvál, adorácia a modlitba príhovoru.

 

Kontaktujte nás čo najskôr, najlepšie niekoľko mesiacov pred plánovanou akciou.
Kontakt: sr. Veronika Barátová
Tel: 0948 194 296
Mail: veronika.baratova@seznam.cz

Fotogaléria

WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site