CD s vlastnou hudobnou produkciou CD s prednáškami

Hudobné CD

Ponúkame vám CD s piesňami nášho brata Václava. Môžete si ich objednať alebo zakúpiť priamo u nás v dome.

Objednávanie a zasielanie tovaru


Márnotratný syn

Tieto piesne by nikdy nevznikli nebyť skúsenosti až príliš podobnej, až príliš bolestnej, no tiež, vďaka Bohu, i radostnej, tej, ktorú mal márnotratný syn. Neviem, ako sa ďalej odvíjal príbeh syna z evanjelia... No viem, že v mojom príbehu boj o vieru pokračuje a ja som stále na ceste. Mojím prianím je, aby ste v týchto piesňach (a možno len v jednej z nich) našli spoločníka na ceste, na vašej ceste domov...          Jaro Václav Kubišta
Piesne:
1.Daj mi, čo mi patrí  2. Kraje ďaleké  3.Vítej  4.Já už to vím I.  5.Vravel som ti I.  6.Vravel som ti II.  7.Tak nějak divně se cítím  8.Černé dny  9.Potřebuji tě, Bože můj   10.Dovoľ mi prísť  11.Já už to vím II.
6.00 €

Pred tvojou tvárou

Piesne k modlitbe, adorácii a chvále. Piesne na tomto CD vznikli počas modlitebných stretnutí, ktorých sa zúčastnili ľudia s rôznymi životnými osudmi. Každá z týchto piesní vyjadruje ich volanie po Bohu, ale i, a možno predovšetkým, Božiu odpoveď na toto volanie. Pomôžu vám uvedomiť si, že Boh je blízko, celkom blízko, že stojíte pred Jeho láskyplnou tvárou...
Piesne:
1.Hľadám, Pane, tvoju tvár  2.Verím ti, Pane môj 3.Príď, Duchu Svätý, naplň nás  4.Srdce své otvírám  5.Vzývám  6.Vím, ty mne znáš  7.Živote můj, spáso má  8.Ty si Pán  9.Hymnus na lásku 10.Príď radosť večná  11.Teba chválim  12.Shlédni na mne, Pane   13.Neboj se, já jsem s tebou
Momentálne vypredané!
6.00 €
WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site