Kto sme

O nás

Komunita Blahoslavenstiev je rímsko-katolícke spoločenstvo, ktoré združuje ľudí všetkých životných stavov, ktorí spoločne pracujú a slúžia v spoločných domoch. Ich život je inšpirovaný životom prvých kresťanov, kedy všetci veriaci žili spolu, všetko mali spoločné a s úprimným srdcom chválili Boha (por. Sk 2, 44-47). Charizmu Komunity tvorí turíčna skúsenosť a eschatologický rozmer, ktoré sa vyjadrujú životom v Duchu, spoločenstvom životných stavov a apoštolským vyžarovaním.
 
 

Kto sme

Naše apoštoláty

Zo života modlitby sa rodí náš apoštolát, ktorý sa snaží odpovedať na potreby miestnej cirkvi. Komunita na Slovensku ponúka duchovné cvičenia, semináre a formačné duchovné obnovy zamerané na rôzne témy kresťanského života. Odpovedáme  tiež na pozvania správcov farností, pastoračných centier modlitbových skupín a robíme duchovné obnovy prakticky po celom Slovensku. Venujeme sa aj rodinám (Letné stretnutie rodín, víkendové duchovné obnovy) a mladým (Oži s Ježišom).

Kto sme

Naša ponuka

Členovia Komunity sa živia svojou duchovnou službou a vlastnou prácou. Z  produkcie našej dielne vám ponúkame zdobené sviece k rôznym príležitostiam, reprodukcie ikon a ručne robené pozdravy. Tiež vydávame knihy, väčšinou komunitných autorov, a nahrávame CD nosiče s prednáškami a vlastnou hudobnou produkciou. Tieto naše výrobky si môžete objednať priamo u nás alebo zakúpiť v sieti kresťanských predajní.

Novinky a pozvánky

Vešpery Vzkriesenia
Pozvánka

Pozývame vás na  Vešpery Vzkriesena vždy v sobotu o 18.00 hod. pred nedeľným odpoludním chvál. Vstúpte s nami do slávenia nedele komunitnou modlitbou, ktorá čerpá z bohatstva byzantskej liturgie. Súčasťou je slovo povzbudenia a modlitba príhovoru. Po liturgii čas pre biblické tance a agapé.

Víkend s Komunitou Blahoslavenstiev
Pozvánka

Ponúkame Vám možnosť prežiť  s Komunitou pár dní v jej spiritualite, liturgii, adorácii, a práci. Súčasťou sú aj malé uvedenia do spirituality a modlitby, podľa potreby a želania účastníkov. Je možné prísť už vo štvrtok do sv. omše o 18.00 hodine alebo v piatok vzhľadom na špecifický charakter večera najneskôr do 16.30. 

Viac informácií a termíny v školskom roku 2019/2020

Studňa

23
Nov

Život z pohľadu večnosti - 5. časť: ČO JE V ŽIVOTE NAJDÔLEŽITEJŠIE?

;
23
Nov

Život z pohľadu večnosti - 4. časť: PEKLO EXISTUJE?!

;
23
Nov

Život z pohľadu večnosti - 3. časť: OČISŤOVANIE PO SMRTI - TREST ALEBO MILOSŤ?

;
23
Nov

Synagoga 2019 Avinu Malkeinu

Spoločná ekumenická modlitba na Jom Kipur

;
23
Nov

Synagoga 2019 Esa ejnaj

Spoločná ekumenická modlitba na Jom Kipur

;
23
Nov

Židovské slavení SEDERU

;

Kontakt

Komunita Blahoslavenstiev
Kláštorná 123
031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné
Mob: 0908 270 446
E-mail: blahoslavenstva@alconet.sk

Bankové údaje

Číslo nášho účtu: 161 055 3002 / 5600 Prima Banka
IBAN: SK20 5600 0000 0016 1055 3002
WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site